Posts Tagged ‘พยาธิตัวตืด’

การระบาดของโรคพยาธิตัวตืดอาการของโรคและการควบคุมและป้องกัน

January 30 | Posted by admin | สุขภาพ Tags: , ,

โรคพยาธิตัวตืด ที่สำคัญมี 2 ชนิด คือ พยาธิตืดหมู (Taenia solium) และพยาธิตืดวัว (Taenia saginata) พยาธิตืดหมูพบได้ทั่วไปในคนที่กินเนื้อหมูเป็นอาหาร ระบาดวิทยา ตืดหมู มีคนเป็น Definitive hose หรือ final host ระยะตัวอ่อน C. cellulosae นอกจากจะพบในหมูแล้วยังพบได้ในแกะ สุนัข แมว และคน ก็มีตัวอ่อนระยะนี้ได้โดยคนกินอาหารหรือน้ำที่มีไข่ติดอยู่ หรือติดอยู่ตามมือและเล็บ พยาธิสภาพและอาการ ตัวแก่ของของ Taenia solium อยู่ในลำไส้เล็กโดยใช้ส่วน Scolex เกาะติดกับผนังลำไส้ทำให้เกิดการระคายเคือง ของเสียที่ตัวพยาธิปล่อยออกมาก็มีผลทำให้เกิดพิษแก่โฮสต์ การป้องกันและควบคุม - ปรุงอาหารที่ทำจากเนื้อหมูให้สุกจริงๆ - เนื้อหมูที่จะนำออกจำหน่ายในท้องตลาดควรจะให้ผ่านการตรวจจากสัตว์แพทย์ และทำลายซากหมูที่มีพยาธิเม็ดสาคูไปแล้ว - อุจจาระจากคนป่วยควรได้ถ่ายลงในส้วมไม่ให้มาปะปนแพร่กระจายไปถึงหมู ซึ่งจะเป็นแหล่งที่ผลิตพยาธิเม็ดสาคู - หมูไม่ควรเลี้ยงปล่อย ควรขังคอก - อุจจาระของคนที่จะนำออกมาเป็นปุ๋มจะอันตรายมาก ถ้าจำเป็นจริงๆควรได้ผ่านขั้นตอนการทำลายขาพยาธิทั้งหลายให้หมดก่อน - การป้องกันไม่ให้เกิด Cysticercosis ในคนก็จะต้องระวังไม่ให้มีไข่ปะปนมากับอาหาร ผักสด น้ำ และคนที่เป็นพยาธิตืดหมูต้องรีบถ่ายยาเพื่อไม่ให้เกิด Autoinfection ด้วย - การแช่เค็มหรือหมักแหนม หมูปิ้ง ระยะตัวอ่อนของพยาธิอาจมีชีวิตอยู่ได้ - การหุงต้มที่ 65.5 องศาเซลเซียส อาจจะฆ่าเชื้อตัวอ่อนในเนื้อหมูได้ - ในแหนมที่เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องตัวอ่อนพยาธิจะตายใน 18 ชั่วโมง และสาเหตุการตายมาจากเกลือที่ใช้ปรุง ดังนั้นแหนมที่เตรียมเสร็จแล้ว ก่อนนำมารับประทานควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง 2 วัน และถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นควรนานกว่า 4-5 วัน - น้ำมะนานที่ช่วยให้แหนมเปรี้ยวไม่ฆ่าตัวอ่อนพยาธิ กระเทียมจะทำให้ตัวอ่อนตายช้าลง - Cysticercus... Read more