การระบาดของโรคพยาธิตัวตืดอาการของโรคและการควบคุมและป้องกัน

โรคพยาธิตัวตืด ที่สำคัญมี 2 ชนิด คือ พยาธิตืดหมู (Taenia solium) และพยาธิตืดวัว (Taenia saginata) พยาธิตืดหมูพบได้ทั่วไปในคนที่กินเนื้อหมูเป็นอาหาร ระบาดวิทยา ตืดหมู มีคนเป็น Definitive hose หรือ final host ระยะตัวอ่อน C. cellulosae นอกจากจะพบในหมูแล้วยังพบได้ในแกะ สุนัข แมว และคน ก็มีตัวอ่อนระยะนี้ได้โดยคนกินอาหารหรือน้ำที่มีไข่ติดอยู่ หรือติดอยู่ตามมือและเล็บ พยาธิสภาพและอาการ ตัวแก่ของของ Taenia solium อยู่ในลำไส้เล็กโดยใช้ส่วน Scolex เกาะติดกับผนังลำไส้ทำให้เกิดการระคายเคือง ของเสียที่ตัวพยาธิปล่อยออกมาก็มีผลทำให้เกิดพิษแก่โฮสต์ การป้องกันและควบคุม – ปรุงอาหารที่ทำจากเนื้อหมูให้สุกจริงๆ – เนื้อหมูที่จะนำออกจำหน่ายในท้องตลาดควรจะให้ผ่านการตรวจจากสัตว์แพทย์ และทำลายซากหมูที่มีพยาธิเม็ดสาคูไปแล้ว – อุจจาระจากคนป่วยควรได้ถ่ายลงในส้วมไม่ให้มาปะปนแพร่กระจายไปถึงหมู ซึ่งจะเป็นแหล่งที่ผลิตพยาธิเม็ดสาคู – หมูไม่ควรเลี้ยงปล่อย ควรขังคอก – อุจจาระของคนที่จะนำออกมาเป็นปุ๋มจะอันตรายมาก ถ้าจำเป็นจริงๆควรได้ผ่านขั้นตอนการทำลายขาพยาธิทั้งหลายให้หมดก่อน – การป้องกันไม่ให้เกิด Cysticercosis…