ชวนชมไม้งามจากแดนไกล

ชวนชม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Adenium obesum Balf. อยู่ในวงศ์ Apocynaceae เช่นเดียวกับตีนเป็ด และบานบุรี ลำต้น ยาว 1-2 เมตร ผิวตึงเพราะอวบน้ำ แตกกิ่งก้านได้ดี ใบ สีเขียว ค่อนข้างหนา ผิวใบเป็นมัน เส้นกลางใบเป็นสีเขียวเห็นได้ชัดเจน ใบรูปร่างยาวรี ปลายมน โคนใบสอบเข้า ใบจะอยู่ตามปลายกิ่งก้าน ดอก เป็นรูปแตร ปลายกลีบแยกออกจากกันเป็น 5 กลีบ ขนาดยาวราว 5 เซนติเมตร ออกดอกตามปลายยอดของกิ่งก้าน ดอกชวนชมมีหลายสี เช่น สีชมพู แดง ม่วง และสีขาว รวมทั้งมีสีเข้ม สีอ่อน และมีสีเหลือบต่างสีกลางกลีบดอกอีกด้วย ทำให้ดอกชวนชมมีความหลากหลาย ชวนชมเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มาจากแดนไกล ถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของชวนชม อาจเดาได้จากชื่อภาษาอังกฤษคือ Impala lily เพราะอิมพาราเป็นสัตว์ของทวีปแอฟริกา ชวนชมก็มาจากทวีปแอฟริกาเช่นเดียวกัน ชวนชมเข้ามาในเมืองไทยนับร้อยปีมาแล้ว ดังพบชื่อในวรรณคดีไทยบางเรื่อง โดยอาจเรียกว่า “ชวนชม” ซึ่งหมายถึง…