เยื่อหุ้มเซลล์ (cytoplasmic membrane)และหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์

เยื่อหุ้มเซลล์ อยู่ใต้ผนังเซลล์ ห่อหุ้มโพรโทพลาซึมไว้ ทำหน้าที่เป็นเครื่องกั้นออสโมซิส ควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร เยื่อหุ้มเซลล์มีความหนาประมาณ 7.5 นาโนเมตร มีอยู่ประมาณ 10-20 % ของน้ำหนักแห้ง มีลักษณะเป็นยูนิตเมมเบรน (unit membrane) ประกอบด้วยฟอสโฟลิพิด 20-30% โปรตีน 60-70% ฟอสโฟลิพิดเป็นเยื่อ 2 ชั้น โดยหันส่วนที่ไม่ละลายน้ำเข้าหากันและหันส่วนที่ละลายน้ำออกข้างนอก และมีโปรตีนฝังอยู่ในชั้นฟอสโฟลิพิด เรียก อินทีกรัลโปรตีน (integral protine) ส่วนโปรตีนอื่นที่ยึดอยู่หลวมๆอยู่ด้านนอกของฟอสโฟลิพิด เรียก เพอริเฟอรัลโปรตีน (peripheral protine) ส่วนของลิพิดและโปรตีนมีการเลื่อนไหลไปมาได้ (fluidity) โครงแบบเช่นนี้เรียกว่า ฟลูอิดโมเซอิกโมเดล (Fluid mosaic modal) การเลื่อนไหลไปมาขึ้นกับอุณหภูมิและขึ้นกับสัดส่วนกรดไขมันไม่อิ่มตัวและกรดไขมันอิ่มตัวในฟอสโฟลิพิด เยื่อหุ้มเซลล์เป็นเครื่องกั้นสารที่สะลายน้ำไม่ให้เข้าสู่เซลล์ แต่ก็มีโปรตีนจำเพาะที่ยอมให้โมเลกุลเล็กๆผ่านได้ เช่น อาหาร ของเสีย การผ่านเป็นแบบ ฟาซิลิเตต (facilitate) โดยมีโปรตีนตัวนำ (carrier protein) ควบคุมการผ่าน หน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ เกี่ยวข้องกับกระบวนการแอคตีฟทรานสปอร์ต…