การคุมกำเนิดโดยวิธีใส่ห่วงอนามัย (Intra-Uterine-IUD)

ห่วงอนามัย เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใส่ในโพลงมดลูกเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์เป็นวิธีคุมกำเนิดที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก ใช้ได้นาน อาการข้างเคียงน้อย ไม่มีผลต่อการหลั่งน้ำนม สามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติเมื่อเลิกใช้แล้ว ห่วงอนามัยที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในโครงการวางแผนครอบครัวปัจจุบัน คือ 1.       ห่วงอนามัยชนิด Multiload รูปร่างคล้ายร่มทำด้วยพลาสติก (Polyethylene) ไม่อาบแบเรียมจึงถ่ายภาพรังสีไม่ได้ มีอายุการใช้งาน 5 ปี 2.       ห่วงอนามัย TCU 380A รูปร่างเป็นตัว T ทำด้วยพลาสติก (Polyethylene) ผสม Barium sulfate เพื่อใช้ถ่ายภาพรังสีได้ ที่ก้านตัว T พันด้วยหลอด ทองแดง อายุการใช้งานอย่างน้อย 6-10 ปี กลไกการป้องกันการตั้งครรภ์ ปัจจุบันยังไม่ทราบกลไกการป้องกันการตั้งครรภ์ที่แท้จริง พบว่าห่วงอนามัยไม่มีผลต่อการหลั่งของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า และไม่มีผลต่อรังไข่หรือการควบคุมประจำเดือน กลไกการป้องกันการตั้งครรภ์อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างรวมกัน ดังนี้ 1.       ห่วงอนามัยอาจทำให้ไข่ที่ผสมแล้วไม่สามารถฝังตัวได้เพราะทำให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสมขึ้นที่เยื่อบุมดลูกหรือผนังมดลูก 2.       ทำให้ไข่เดินทางผ่านท่อรังไข่ไปเร็วกว่าปกติ และไข่ที่ผสมแล้วยังไม่พร้อมที่จะฝังตัวเมื่อผ่านไปถึงโพลงมดลูก 3.       การเปลี่ยนแปลงในโพรงมดลูกทำให้ขีดความสามารถของตัวอสุจิลดลง ทำให้อสุจิไม่สามารถผ่านไปผสมกับไข่ได้ อาการข้างเคียง 1.      …