ลักษณะของอุจจาระผิดปกติบ่งบอกอะไรบ้าง

อุจจาระปกติทั่วไปจะอ่อนนุ่มมีสีอยู่ระหว่างเขียว เหลือง น้ำตาลอ่อนไปจนถึงน้ำตาลเข้มขึ้นอยู่กับอาหารที่รับประทาน ถ้าอุจจาระเกิดผิดปกติสามารถบ่งบอกโรคได้ดังนี้ 1 อุจจาระคล้ายดินร่วน เหลว ปวดถ่ายเร็ว เกิดจาก การถ่ายท้องเนื่องจากยาระบาย หรืออาหารที่มีฤทธิ์เป็นยาระบายทำให้ลำไส้ใหญ่บีบตัวเร็ว อุจจาระยังไม่ทันฟอร์มตัวเป็นก้อน ทำให้อุจจาระออกมาเหลว ถ้ามีสีเขียวด้วยนั่นคือสีของน้ำดี มักพบในคนที่ท้องเสียมากๆ และในเด็กที่ลำไส้ยังสั้นและทำงานเร็ว 2 อุจจาระเป็นสีขาวซีดเหมือนสีขี้เถ้า เกิดจาก การอุดตันของทางเดินท่อน้ำดี ทำให้น้ำดีไม่สามารถเข้าสู่ลำไส้ได้ มักพบในคนที่เป็นนิ่ว หรือเนื้องอกในท่อน้ำดี หรือมีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดร่างกายไม่สามารถผลิตน้ำดีออกมาได้ 3 อุจจาระเป็นก้อนเล็กๆ แข็ง แห้ง เกิดจาก การขาดน้ำและกินอาหารที่มีกากใยน้อย มักพบในผู้ป่วยท้องผูกเป็นเวลานาน หรือเนื่องมาจากอารมณ์ อากาศ การทำให้ร่างกายเกิดภาวะร้อนเกินไปอยู่เป็นประจำ ทำให้สูญเสียน้ำมาก ก็เป็นได้ 4 อุจจาระเป็นสีดำ มีกลิ่นแรง ร่วมกับอาการปวดท้อง เกิดจาก ความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารตลอดแนว ซึ่งอาจเกิดเลือดไหลจากกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก หรือลำไส้ใหญ่ก็ได้ ซึ่งต้องรีบไปตรวจเช็กร่างกายโดยด่วน 5 อุจจาระมีเลือดสดปนออกมา เกิดจาก การมีแผลบริเวณทวารหนัก ซึ่งอาจเกิดจากอุจจาระบาด หรือการปริขาดของเนื้อเยื่อ มักพบในผู้ที่มีอาการท้องผูก แผลสามารถหายเองได้ แต่ถ้ายังคงท้องผูก…