เตือนภัยโรคที่มักแพร่ระบาดให้หน้าหนาวรู้ทันโรคป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคร้าย

ทุกวันนี้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย โรคภัยต่างๆก็เกิดขึ้นมาใหม่มากมาย และตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้ว ก็มีโรคบางชนิดที่อาศัยความหนาวนี้ในการแพร่ระบาด ดังนั้น เราจะต้องรู้ทันโรคเพื่อจะได้เตรียมการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย ไม่เป็นโรคได้ โรคที่มักแพร่ระบาดในหน้าหนาว ได้แก่ 1.    โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ โรคนี้สามารถติดต่อกันได้ทุกเพศทุกวัยสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อจมูกและคอ สามารถติดต่อกันได้โดยการ ไอ จามรดกัน หรือการสัมผัสน้ำมูกหรือน้ำลายของผู้ป่วย เชื้อจะสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในที่แออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาอาการจะไม่รุนแรงอาจจะมีอาการเป็นไข้ ปวดศีรษะ ไอ จาม เจ็บคอ และสามารถหายได้เองภายใจ 7 วัน แต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่จะมีอาการที่รุนแรงกว่า ไข้จะสูงถึง 39-40 องศา มีอาการปวดตามร่างกาย และข้อต่างๆ ปวดศีรษะรุนแรง ไอแห้ง อาจมีการอาเจียนร่วมด้วย สำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ เช่นหลอดลมอักเสบ ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น 2.    หลอดลมอักเสบ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ส่วนน้อยที่จะเกิดจากการแพ้หรือการหายใจเอาสารบางอย่างที่แพ้เข้าไป มักจะมีอาการไอ มีเสมหะสีเหลืองไปจนเขียว อาจจะมีไข้หรือไม่มีไข้ก็ได้ ถ้ามีไข้ก็มักจะเป็นไข้สูง หายใจลำบาก หรือมีเสียงหวีด ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคคือ การสูบบุหรี่หรือใกล้ชิดกับผู้ที่สูบบุหรี่ โดยปกติโรคนี้มักหายเองได้ภายใน 7-10…