ทางออกของ PMS อาการก่อนมีประจำเดือน

จากการศึกษาโดยศาสตราจารย์ นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าร้อยละ 58 ของผู้หญิงไทยมักมีอาการก่อนมีประจำเดือนอย่างน้อยหนึ่งอาการ เช่น คัดตึงเต้านม ปวดศีรษะ หงุดหงิดง่าย และซึมเศร้า แต่ที่พบมากที่สุดคือ อารมณ์แปรปรวนและขาดสมาธิ ซึ่งการรับมือที่ได้ผลมีตั้งแต่การเปลี่ยนรูปแบบกาดำเนินชีวิต ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารให้ครบหมู่ ฝึกควบคุมอารมณ์ รวมทั้งรับประทานวิตามินเสริม และล่าสุดองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้รับรองว่า ยาคุมกำเนิดแบบใหม่สูตร 24/4 ซึ่งประกอบวาโปรเจสเตอเจนสังเคราะห์ 24 เม็ดและเม็ดแป้งกันลืม 4 เม็ด คือหนทางที่จะช่วยรักษาอาการ PMS อย่างได้ผลอีกวิธีหนึ่ง